Volg ons op Twitter < Terug naar overzicht

Onze werkwijze

U kunt altijd in elke fase van het proces een beroep op ons doen. Van asbest melden, asbestonderzoek en testen tot verpakken, houden wij het overzicht. Ook wanneer er asbest is vrijgekomen als gevolg van een calamiteit als brand of instorting, kunt u altijd direct bij ons terecht. Onze goed opgeleide mensen waarborgen de veiligheid en kennen hun verantwoordelijkheid als geen ander

Onze werkwijze

Offerte aanvragen

Vraag kostenloos en vrijblijvend een offerte aan bij Kamphuis

Offerte aanvragen

Directeur / eigenaar

Erwin Kamphuis

Asbestsanering Snipperlingsdijk Deventer

Projectdetails

Op 3 maart 2014 moet de brandweer in Deventer uitrukken voor de brand aan de Snipperlingsdijk 25. De brand is uitgebroken in de vrijstaande witte villa, die al geruime tijd leeg stond en waarvan reeds eerder in 2011 een schuur afgebrand was.

De witte villa dateert uit de jaren 50 en lag vroeger direct aan de Snipperlingsdijk (zie zwart-witfoto uit de jaren 80). Het betreft een perceel met een rijke historie. Op de plek van het woonhuis, is in de 14de eeuw het Leprozenhuis van Deventer gebouwd voor de behandeling van mensen met Lepra. Het huis lag in die tijd een kilometer buiten de stadsmuren, wat werd gedaan om de besmettelijke ziekte buiten de stad te houden. Het Leprozenhuis werd in de 16de eeuw tijdens de Tachtigjarige Oorlog verwoest, waarna werd besloten een nieuw onderkomen binnen de stadsmuren te bouwen.

In 1607 is toestemming van de stad gekregen om op de plek van het oude Leprozenhuis een boerderij te bouwen, die er tot 1945 heeft gestaan. Pas 7 jaar na de oorlog (1952) is hier de (nu afgebrande) witte villa gebouwd.

Door de brand is er sprake instortingsgevaar en gevaar voor de volksgezondheid door de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en resten. Naar aanleiding hiervan  is besloten het aanwezige asbest te saneren en de villa met bijgebouwen te slopen. De Raad Expertise heeft Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering opdracht verstrekt dit werk uit te voeren.

De asbestsanering heeft bestaan uit het verwijderen van het nog aanwezige dakbeschot. Door de brand zijn delen van het dakbeschot gebroken en op het maaiveld gekomen. Dit asbesthoudende materiaal is door middel van ‘handpicking’ verwijdert, tezamen met de losstaande asbesthoudende materialen in de bijgebouwen. Na een visuele vrijgave door een erkend laboratorium is de villa vervolgens gesloopt. De werkzaamheden zijn in augustus 2014 uitgevoerd.